Råvarusituationen Februari 2021

Vi upplever just nu en turbulent tid beträffande råvaror. Efter att stora delar av världen stängde ner under våren 2020 har efterfrågan succesivt ökat på material under senare delen av 2020, och ser även ut att hålla i sig under de inledande månaderna av 2021. Med en viss eftersläpning i leverantörsledet, nedstängningar under våren och därtill ökad efterfrågan gör att det på många håll är störningar i det normala råvaruflödet.
Ökad efterfrågan leder också till att priserna på råvara och insatsmaterial stiger. Priserna på Amerikanskt hardwood har stigit kraftigt senaste tiden vilket medför en viss förflyttning av inköp mot Europeiska varor, med prisökningar som följd. För vår del som arbetar med trä bidrar även den kalla vintern till ett minskat utbud av råvara. Vi utesluter inte heller att priserna på våra produkter kan behöva justeras löpande om nuvarande situation håller i sig.
Vi på KG List och Österbymo Hardwood gör vad vi kan för att möta det ökade behovet av våra produkter men tyvärr klarar vi inte av att hålla våra normala leveranstider. Kan Ni hjälpa oss att planera Era inköp i god tid och avisera eventuella ökade behov, hjälper det oss att i vår tur planera vårt råvaruflöde och produktion med förhoppningen om att vi når normala leveranstider igen. 

Vi är naturligtvis oerhört tacksamma att få vara Er leverantör och gör allt för att serva Er på det bästa sätt vi kan.

KG List & Österbymo Hardwood

Låt oss berätta mer om möjligheterna med Österbymo Hardwood

Fyll i ditt namn, telefonnummer och e-post så återkommer vi till dig.

Våra produkter

Kaplinje

Läs Mer

Sågning

Läs Mer

Torkning

Läs Mer